Birdieligan 2020

  Birdies Vårgårda St:a Lundby Lyckorna Chalmers Partille Ale Öijared Lerjedalen Totalt
1. Bobby Rose 3 2 2           7
2. Christer Dyrfelt 1 4 2           7
3. Robert Steigård 3 2             5
4. Hans Wahlberg 2               2
5. Håkan Strömberg     2           2
6. Marcus Liljekrantz 1               1
7. Håkan Strömberg 1               1
8. Bengt Axgren 1               1
9. Joel Isaksson 1               1
10. Åke Olsson 1               1
11. Ove Henriksson 1               1
12. Mathias Nilsson     1           1
13. Conny Martinsson     1           1
14. Thomas ”Krydda” Andersson     1           1
15. Thomas Magnusson   1             1
16. Joel Isaksson   1             1
17. Janne Carlsson   1             1